Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Đề ôn tập chương 1 giải tích 12 – Ứng dụng đạo hàm

Cùng ôn tập lại kiến thức của chương 1 giải tích 12 bằng 20 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Các câu hỏi ở mức dễ nên hãy cố gắng làm chính xác hết nhé. Bạn có thể tải về file WORD bằng link ở cuối bài.

Tập xác định của hàm số $$y=\frac{x+1}{2x-1}$$ là

Tập xác định của hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-{{x}^{2}}-3x\] là:

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

Cho hàm số \[y=\frac{x-1}{2x}.\] Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số \[y=\frac{2x-1}{x-2}\,\], có đồ thị $$\left( C \right).$$ Phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 0 là

Điểm uốn của đồ thị hàm số \[y=-\frac{1}{3}{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-2x-1\] là

Các khoảng đồng biến của hàm số $$y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+1$$ là:

Cho hai số thực không âm thỏa mãn $$x+y=2.$$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $$P=xy+\frac{1}{xy+1}$$ là:

Hàm số $$y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+\frac{{{x}^{2}}}{2}-2x-1$$ có GTLN trên đoạn [0;2] là:

Cho hàm số $$y=\frac{mx+3}{x+m+2}.$$ Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác đinh khi m là

Cho hàm số \[y=\frac{3x+1}{1-2x}.\] Khẳng định nào sau đây đúng?

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

Biết hàm số có bảng biến thiên như bên dưới, hàm số đồng biến trên khoảng nào?

Cho hàm số $$y=\frac{2x-1}{x+1}$$, có đồ thị $$\left( C \right).$$ Giá trị m để đường thẳng (d) : y = x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $$AB\le 2\sqrt{2}$$ là:

Cho đồ thị hàm số như hình dưới. Số cực trị của hàm số là

Cho hàm số \[y=\frac{3x+1}{1-2x}.\] Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số $$y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+\left( m-4 \right)x+4m\text{ }\left( 1 \right).$$ Giá trị m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng $$\left( -1;2 \right)$$ là

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x+1.\] Giá trị m để phương trình: \[x{{({{x}^{{}}}-3)}^{2}}=m-1\] có ba nghiệm phân biệt là ?

Cho hàm số $$y=-m{{x}^{4}}+2(m-2){{x}^{2}}+m-5.$$ Giá trị tham số m để hàm số đạt cực đại tại $$x=\frac{1}{2}$$ là:

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+4.\] Giá trị cực đại của hàm số bằng

Tải về bằng link này.

Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!