Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Đề ôn tập chương 2 giải tích 12 – Lũy thừa, Mũ, Logarit

Ôn tập lại kiến thức của chương 2 giải tích 12 với 20 câu trắc nghiệm. Tải về file Word bằng link ở cuối bài.

Tập nghiệm của bất phương trình \[{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2{{x}^{2}}-x}}>\frac{1}{8}\] là:

Phương trình \[{{2}^{3x-5}}=16\] có nghiệm là:

Tập nghiệm của bất phương trình $${{\log }_{5}}\left( 6x-4 \right)\ge {{\log }_{5}}\left( 5-3x \right)$$ là:

Với $$a>0,a\ne 1$$, \[x>0\], $$u=u\left( x \right)$$ là đa thức dương với mọi x, công thức nào sau đây là sai?

Tập nghiệm của phương trình: \[{{\log }_{7}}\left( -2x-2 \right)={{\log }_{7}}\left( -3x+4 \right)\] là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $${{3}^{2{{x}^{2}}+6x-9}}+{{4.15}^{{{x}^{2}}+3x-5}}={{3.5}^{2{{x}^{2}}+6x-9}}$$ là:

Bất phương trình $${{\log }_{2}}\left[ {{\log }_{0,5}}\left( {{x}^{2}}-2 \right) \right]>0$$ có tập nghiệm là :

Phương trình $${{9}^{x}}+{{3.3}^{x}}+2=0$$ có mấy nghiệm âm:

Với $$g\left( x \right)$$ là đa thức, điều kiện để $${{\log }_{\frac{1}{2}}}\left[ -g\left( x \right) \right]$$ có nghĩa là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình: \[{{3}^{{{x}^{2}}-x+4}}=729\] là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $$\log _{\frac{1}{5}}^{2}x-3{{\log }_{\frac{1}{5}}}x+2=0$$ là:

Bất phương trình $${{3}^{2x}}-{{8.3}^{x+\sqrt{x+4}}}-{{9.9}^{\sqrt{x+4}}}>0$$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Tập nghiệm của phương trình: \[{{\log }_{2}}\left( 2x-2 \right)=3\] là:

Với $$a>0,a\ne 1$$, $$u=u\left( x \right)$$ là đa thức, công thức nào sau đây không đúng?

Cho hàm số \[f\left( x \right)={{e}^{2{{x}^{2}}-1}}\], khi đó \[f'\left( 3 \right)\] bằng:

Với \[a,b,c>0;a,c\ne 1\] thì công thức nào sau đây là sai?

Với $$u=u\left( x \right)$$, $$\alpha \in \mathbb{R}$$, công thức nào sau đây là đúng?

Với \[a,\text{ }b>0;\alpha ,\beta \in \mathbb{R}\] thì công thức nào sau đây là sai?

Cho hàm số \[f\left( x \right)=\ln \left( -3{{x}^{2}}+4x-1 \right)\], khi đó \[f'\left( \frac{1}{2} \right)\] bằng:

Phương trình $${{\log }_{3}}\left( x+4 \right)+{{\log }_{3}}\left( x-4 \right)=2$$ có mấy nghiệm:

Tải về bằng link này.

Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!