Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Bài tập chương IV đại số và giải tích 11: giới hạn và liên tục

Xem thêmPhương pháp giải bài tập giới hạn hàm số cơ bản

BÀI TẬP GIỚI HẠN – LIÊN TỤC

PHẦN 1: GIỚI HẠN DÃY SỐ

Bài 1: Tính các giới hạn sau:

1)  lim     2)  lim 3)  lim

4)   lim 5)  lim (        6)   lim    

7)   lim8) 9)  lim

Bài 2: Tìm các giới hạn sau:

   

  

Bài 3 : Tính các giới hạn sau:

Xem thêmPhương pháp giải bài tập giới hạn hàm số cơ bản

PHẦN 2: GIỚI HẠN HÀM SỐ

Bài 1: Tính các giới hạn sau:

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 10, 11,

12, 13, 14,

15, 16, 17,

Bài 2: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng ):

a) b)c)     

d) f)

Bài 3: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng: a.):

a) b) c)

d) e) f)

Bài 4: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Giới hạn một bên):

a)b)      c)      d) e)

Bài 5: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng ):

a/        b/        c)         d)    

e)       f)      g)        h)         

i)     k)         

Bài 6: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng 0. ):

a)           b)        c/

Bài 7: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng ):

a) b) c) d)

PHẦN 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài 1:  Xét tính liên tục của các hàm số sau:

1,  tại x = -22, f(x) = tại x = 3

3, tai x = 0 4,     tại x = 1

Bài 2: Xét tính liên tục của các hàm số sau trên TXĐ của chúng

1, 2,

3, 4,

5, 6,

Bài 3: Tìm số thực a sao cho các hàm số liên tục trên R:

1, 2,

Bài 4:  Xét tính liên tục của các hàm số sau:

a)   tại x0 = -2

b)   tại x0 = 3          

c)    tại x0 = 1

d)     tại x0 = 3          

e/    tại x0 =    

f)      tại x0 = 2

ĐS: a) liên tục ; b) không liên tục ;  c) liên tục ;  d) không liên tục ;  e) liên tục ;  f) liên tục

Bài 5:  Xét tính liên tục của các hàm số sau trên TXĐ của chúng:

a) b)

c)d)

ĐS: a) hsliên tục trên R ; b) hs liên tục trên mỗi khoảng (-; 2), (2; +) và bị gián đọan tại x = 2.

       c) hsliên tục trên R ; d) hs liên tục trên mỗi khoảng (-; 1), (1; +) và bị gián đọan tại x = 1.

Bài 6: Tìm điều kiện của số thực a sao cho các hàm số sau liên tục tại x0.

a) với x0 = -1b) với x0 = 1

c) với x0 = 2d) với x0 = 1

ĐS:  a) a = -3     b) a = 2        c) a = 7/6      d) a = 1/2

Bài 7:

a) CMR phương trình sau có ít nhất hai nghiệm:

b) CMR phương trình sau có it nhất một nghiệm âm:

c) CMR: Phương trình    x4-3x2 + 5x – 6 = 0 có nghiệm trong khoảng (1; 2).

d) Chứng minh phương trình có ít nhất một nghiệm

e) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.

Bài 8:

a) có ít nhất một nghiệm.

b) có ít nhất một nghiệm.

c) có ít nhất một nghiệm

d) có ít nhất 2 nghiệm.

e) cosx = x có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (0; /3)

f) cos2x = 2sinx – 2 = 0 có ít nhất 2 nghiệm.

g) có 3 nghiệm phân biệt.

h) luôn có ít nhất 1 nghiệm thuộc khoảng (-1; -2) với mọi m.

i) luôn có ít nhất 2 nghiệm với mọi m.                                                              

Xem thêmPhương pháp giải bài tập giới hạn hàm số cơ bản

Có 3 trả lời

  1. Có đáp án lời giản không ạ

  2. có đáp số không ạ

Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!