Đáp án đề thi thử số 1

Đánh giá đề thi thử số 1: đề tương đối dễ, bạn có thể dễ dàng giải được từ câu 1 đến câu 7 nếu nắm được kiến thức cơ bản. Câu 8, 9, 10 cũng không quá khó để bạn làm quen. Bạn có thể xem lại đề thi thử số 1 tại đây. Dưới đây là đáp án đề thi thử số 1.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1. Bạn đọc tự giải.

Câu 2.

Để hàm số có hai cực trị thì phương trình phải có hai nghiệm phân biệt.

Vậy với m < 3 thi hàm số đã cho có 2 cực trị.

Câu 3.

a. Đặt     ĐK: t > 0

Ta được phương trình:

Với

Vậy phương trình có một nghiệm là .

b.

Phần thức: , phần ảo: , môđun: , liên hợp:  

Câu 4.

Đặt

Đổi cận:

Câu 5. Gọi là VTPT của mp

nên d nhận là VTCP. Suy ra phương trình của d:

.

Ta có:

Vậy điểm N thỏa yêu cầu là: hoặc

Câu 6.

a. Gọi số cần lập là

là số chẵn nên

Với d = 0: có số có thể lập được.

Với : có số có thể lập được.

Vậy có tất cả 2296 số thỏa yêu cầu.

b.

đáp án đề thi thử số 1Câu 7.

Ta có:

Tam giác SAB cân tại A nên.

;

Diện tích tam giác ABC:

Thể tích khối chóp S.ABC:

Diện tích tam giác SAC:

đáp án đề thi thử số 1Câu 8. Chứng minh được

Tình được độ dài cạnh hình vuông ABCD bằng .

Giải hệ phương trình:

Ta được   hoặc  

Câu 9.

Từ phương trình (2) suy ra x, y trái dấu.

Pt(1)

Vì x,y trái dấu nên , suy ra (3)

Khi đó pt(2) (4)

Từ (3) và (4) ta được hệ phương trình có hai nghiệm là: (2; -3) và (-3; 2).

Câu 10.

 

Đặt A(3; 5), B(5; 7), C(a,b)

Vì a – 2b + 2 = 0 nên C thuộc đường thẳng d: x – 2y +2 = 0.

Bài toán trở thành: chứng minh CA + CB với C thuộc d.

Lấy điểm A’ đối xứng với A qua d. Tính được A’B = 6.

CA + CB = CA’ + CB

Dấu bằng xảy ra khi C trùng với là giao điểm giữa BA’ và d.

Tải về đáp án đề thi thử số 1

Có 2 trả lời

  1. Trang says:

    câu 10 CA + CB = CA’ + CB >=A'B chỗ này hình như cần phải có điều kiện A,B khác phía so với d mới đúng

Ý kiến bạn đọc